Betingelser & Vilkår

Betingelser og Vilkår

Denne nettsiden er driftet av Norwex. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vilkårene for nettstedet, og forplikter deg til å følge dem. Norwex forbeholder seg retten til å endre og revidere disse vilkårene når som helst. Melding om endringen gis ved å legge ut de reviderte vilkårene på dette nettstedet. Du er selv ansvarlig for å gjennomgå disse vilkårene med jevne mellomrom. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter offentliggjøring av endringene indikerer at du aksepterer endringene. Under ingen omstendigheter vil Norwex være ansvarlig for eventuelle skader eller søksmål av noe slag på eller som følge av bruk eller manglende evne til å bruke dette nettstedet. Du godtar videre å ikke gi passordet ditt til en annen person, og å være den eneste brukeren av kontoen din.

Når en kunde er linket til en Britisk konsulent og handler på Norwex.eu, vil kundens produkter bli kjøpt fra Norwex UK via en Britisk konsulent.

Når en kunde er linket til en konsulent utenfor Storbritannia og handler på nettstedet Norwex.eu, vil kundens produkter bli kjøpt fra Norwex Norge via kundens lokale konsulent.

Når en kunde ikke er knyttet til en konsulent og handler på nettstedet Norwex.eu, vil kunden bli tildelt en konsulent som er lokal i kundens område. Om kunden er lokalisert i Storbritannia, vil den bli tildelt en Britisk konsulent og produktene vil bli kjøpt fra Norwex UK via den Britiske konsulenten. Om kunden er lokalisert utenfor Storbritannia, vil kunden bli tildelt en konsulent i sitt land, og produktene vil bli kjøpt fra Norwex Norge via kundens lokale konsulent.
 

Opphavsrett og varemerker: Alt innhold på dette nettstedet, inkludert tekst, grafikk, bilder, osv, er beskyttet av Norske og internasjonale lover om opphavsrett. Bortsett fra det som er oppgitt her, må ikke noe av materialet på nettstedet kopieres, reproduseres, re-publiseres, legges ut, sendes elektronisk eller distribueres på noen måte.
Varemerker, tjenestemerker og logoer ("varemerker") som brukes og vises på nettstedet er registrerte varemerker for Norwex, med mindre annet er oppgitt. Ingenting på nettstedet skal tolkes som noen lisens eller rett til å bruke varemerket som vises på nettstedet.

Lovverk: Ved å gå inn på nettstedet, samtykker du i at lovene i Norge vil gjelde for alle saker knyttet til bruken av området og all informasjon som finnes der. Du gir også ditt samtykke til jurisdiksjonen til domstolene i Norge for å håndheve disse vilkårene, eller for å håndheve ethvert søksmål knyttet til dette nettstedet og bruken av dette nettstedet.

Lenker: Lenker til tredjeparts nettsider kan gis på området som en service til deg. Når du bruker disse koblingene forlater du nettsiden til Norwex. Norwex har ikke gjennomgått all informasjon om tredjeparts nettsteder. Norwex er ikke ansvarlig for noen av disse områdene eller innholdet. Vi oppfordrer deg til å lese retningslinjer for personvern for disse websidene.

Betalingsløsning: Vi bruker Klarna som ansvarlig for betalingsløsningen vår. Dette betyr at vi kan overføre dine personlige data i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna når du skal betale for bestillingen din, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt. Dine overførte personopplysninger behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.
Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no.
Klarna personvernpolicy
Klarna Brukervilkår

Klarna personvernpolicy Svensk
Klarna Brukervilkår Svesk 

Klarna personvernpolicy Engelsk
Klarna Brukervilkå Engelsk

Klarna personvernpolicy Tysk
Klarna Brukervilkår Tysk

Din bruk av dette nettstedet: Ethvert materiale, informasjon, idé eller annen kommunikasjon ("bidrag") du overfører eller legger ut på dette nettstedet blir behandlet som ikke-konfidensiell. Ved å legge ut bidrag gir du Norwex en ikke-eksklusiv, royalty-fri, evigvarende og ugjenkallelig rett til å bruke, reprodusere, endre og distribuere slike oppføringer inkludert ditt navn gjennom alle medier. Dette avsnittet gjelder ikke ditt personnummer eller annen personlig informasjon, inkludert kredittkortinformasjon som alt behandles konfidensielt. Du tillater Norwex å oppgi ditt navn og e-postadresse til den Norwex konsulenten du velger. Konsulenten kontakter deg via den e-postadressen du har oppgitt til Norwex.

Samtykke til å motta fremtidige publikasjoner: Ved å oppgi din e-postadresse samtykker du til å motta mer informasjon om Norwex produkter gjennom elektronisk kommunikasjon.

Regler for barn: Om du er under 18 år, må Norwex ha samtykke fra dine foreldre eller verger før du registrerer ditt navn, e-postadresse eller annen identifiserende informasjon.

Forbehold: Du bruker dette nettstedet på egen risiko i nåværende status. Norwex forbeholder seg retten til å avslutte kontoen din eller tilgangen din til dette nettstedet når som helst.
Norwex gir ingen garantier, direkte eller underforstått, med hensyn til tittelen, salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Norwex garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller pålitelighet av informasjonen på nettstedet. Norwex garanterer ikke at området vil være tilgjengelig eller at du vil ha uavbrutt tilgang til nettstedet.
Hvis du laster ned informasjon fra dette nettstedet gjøres det på egen risiko, og du vil være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket på datamaskinen eller for tap av data. Norwex garanterer ikke at området er fritt for virus eller andre skadelige komponenter.
Norwex er ikke ansvarlig for eventuelle skader for din bruk av dette nettstedet, eller for din manglende evne til å bruke dette nettstedet.

Angrerett: Du har 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen er mottatt, og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Et unntak er gjort for lyd- og bildeprodukter; her bortfaller angreretten ved brudd på forsegling. Vær oppmerksom på at du selv må dekke returkostnadene hvis du ønsker å bytte i en annen vare eller få pengene tilbake.

FRASKRIVELSE AV GARANTIANSVAR – PRODUKTER

MED UNNTAK FOR VILKÅRENE FASTSATT I «GARANTIER – PRODUKTER», FRASKRIVER NORWEX SEG HERVED ETHVERT ANSVAR, BÅDE UTTRYKKELIG OG UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET OG ULOVFESTET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG OM AT INGEN RETTIGHETER BLIR KRENKET.

LOVGIVNINGEN I EN DEL LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE AV ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR VISSE SKADER. DERSOM DU ER UNDERLAGT SLIK LOVGIVNING, ER DET MULIG AT HELE ELLER DELER AV OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, UTELUKKELSER ELLER BEGRENSNINGER IKKE GJELDER FOR DEG, OG AT DU I SÅ FALL KAN HA YTTERLIGERE RETTIGHETER.

Begrensning av erstatningsansvar – Produkter

NORWEX, DETS DATTERSELSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, LISENSGIVERE, TJENESTEYTERE, ANSATTE, REPRESENTANTER, TILLITSVALGTE OG/ELLER STYREMEDLEMMER STÅR IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR NOEN SKADE, ETTER NOEN JURIDISK TEORI, SOM MÅTTE SKYLDES ELLER OPPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED LENKET TIL DET, ELLER NOE INNHOLD PÅ NETTSTEDET ELLER SLIKE ANDRE NETTSTEDER ELLER NOEN TJENESTER ELLER ELEMENTER HENTET GJENNOM NETTSTEDET ELLER SLIKE ANDRE NETTSTEDER, HERUNDER FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, SÆRSKILT ELLER TILFELDIG SKADE, FØLGESKADE ELLER STRAFFEERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONSKADE, TORT OG SVIE, PSYKISK BELASTNING, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER ELLER AV FORVENTEDE BESPARELSER, AVSAVN, TAP AV GOODWILL, TAP ELLER KORRUMPERING AV DATA, UANSETT OM DETTE SKYLDES SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAKTSOMHET), AVTALEBRUDD ELLER ANNET, OGSÅ OM DETTE KUNNE FORUTSES.

DET OVENSTÅENDE HAR INGEN INNVIRKNING PÅ EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR SOM IKKE KAN FRASKRIVES ELLER BEGRENSES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING.

Erstatning – Produkter

Du godtar å forsvare, godtgjøre og holde Norwex, dets datterselskaper og lisensgivere og deres respektive tillitsvalgte, styremedlemmer, ansatte, kontraktører, representanter, lisensgivere og leverandører skadesløse fra krav, erstatningsansvar, skadeserstatning, dommer, kjennelser, tap, kostnader, utgifter og gebyrer (herunder rimelig advokatsalær) som skyldes ditt brudd på disse vilkårene eller din (i) uautoriserte bruk av Produktene og/eller (ii) at Produktene er brukt på en annen måte instruksene tilsier, eller på en annen måte enn det som uttrykkelig er tillatt etter disse vilkårene.

Åndsverksrettigheter

Alt innhold på nettstedet (inkludert nedlastinger, informasjon, programvare, tekst, skjermbilder, kataloger, bilder, video og lyd) og utformingen, utvelgelsen og oppsettet av disse tilhører Norwex eller dets lisensgivere og er beskyttet av lovgivningen i USA, Canada, Den europeiske union og internasjonal lovgivning om opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle eller industrielle eiendomsretter og eiendomsrettigheter.

Du kan bruke nettstedet for personlige formål eller berettigede forretningsformål. Med mindre Norwex har gitt uttrykkelig tillatelse, må innholdet på vårt nettsted eller selve nettstedet verken helt eller delvis kopieres, endres, skapes avledede verk av, offentlig vises eller fremføres, gjengis, lastes ned, lagres eller overføres uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norwex i det enkelte tilfelle.

Det er ikke tillatt å

§ endre utskrifter eller digitale kopier av noe materiale fra dette nettstedet eller

§ bruke noen illustrasjoner, foto, video- eller lydsekvenser eller grafikk uten den tilhørende teksten, eller

§ slette eller endre noen erklæringer om opphavsretter, varemerker eller andre eiendomsretter som vises på slikt materiale.

Om du ønsker å bruke noe materiale fra nettstedet som ikke spesifikt er ment for offentlig bruk eller markedsføring eller som fastsatt i det ovenstående, vennligst send en henvendelse til: post@norwex.com

Utskrift, kopiering, endring, nedlasting og annen bruk av noen del av nettstedet i strid med disse vilkårene, medfører, i tillegg til alle andre juridiske rettigheter og rettsmidler vi har tilgjengelig, at din rett til å bruke nettstedet opphører umiddelbart, og til at du må returnere eller tilintetgjøre, etter vårt valg, eventuelle kopier du har laget av dette materialet.

Ingen rettighet eller eiendomsrett til eller interesse i nettstedet eller noe av innholdet på nettstedet overføres til deg, og alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt, er forbeholdt Norwex og/eller dets lisensgivere. All bruk av nettstedet som ikke er uttrykkelig tillatt etter disse vilkårene, utgjør brudd på disse vilkårene og kan utgjøre brudd på opphavsrettighets- eller varemerkelovgivningen eller annen lovgivning.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål angående disse vilkårene vennligst kontakt oss:
Norwex Norge AS
Brennhøgda 7
2080 Eidsvoll
no-info@norwex.com 
Org nr: 981 700 597
© 2023 Norwex Norge AS

Norwex UK Ltd.
UK +44  (0)121 368 1692
ROI +353 (0)1-5175740
english-info@norwex.com
Registered Address
Norwex UK
4200 Waterside Centre
Solihull parkway
Birmingham
B37 7YN
© 2023 Norwex UK
Company number: 09874566
Org nr: 981 700 597
© 2023 Norwex Norge AS

SVERIGE
+46 (0)84 468 7619
swedish-info@norwex.com
Org nr: 981 700 597
© 2023 Norwex Norge AS

TYSKLAND/ØSTERRIKE
Deutschland: 00800 773 38 773
Österreich: 00800 773 38 773
german-info@norwex.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Organisationsnummer: NO981.700.597
© 2023 Norwex Norge AS