Personvern

Globale personvernregler for Norwex

1. Introduksjon

Norwex trenger å innhente, samle inn og bruke visse typer opplysninger om enkeltpersoner. Slike opplysninger refereres ofte til som personlig identifiserbar informasjon, et uttrykk som omfatter et bredt spekter av personopplysninger. I disse personvernreglene brukes begrepet "personopplysninger" for å beskrive enhver type opplysning som innhentes, samles inn og brukes av Norwex.

Når det gjelder hvem "personopplysninger" hentes inn fra, blir dette ofte referert til som kunder, klienter, brukere, datasubjekter – begreper som omfatter et bredt spekter av enkeltpersoner. I disse personvernreglene brukes begrepet "enkeltperson(er)" for å beskrive enhver type person "personopplysninger" innhentes fra og om, for deretter å brukes av Norwex.

Norwex har et sterkt ønske om å opprettholde din tillit, vi verdsetter personvernet ditt og anerkjenner at dine personopplysninger kan være sensitive. Vi vil derfor alltid etterstrebe å beskytte enkeltpersoners personvern. Vi har utarbeidet disse personvernreglene nøye for å ta hensyn til bekymringer du måtte ha, og for å forsikre deg om at vi behandler personopplysninger vi mottar fra deg, på en forsiktig og hensiktsmessig måte. Disse personvernreglene gjelder for alle Norwex-nettsteder og mobilapplikasjonene og nettstedene der disse personvernreglene legges ut (samlet "nettstedene"). Disse personvernreglene gjelder ikke informasjon som er samlet inn offline.

Våre personvernstandarder

Norwex ("vi"/"oss"/"vår") respekterer personvernet ditt og ønsker å beskytte gjennom å overholde disse reglene.

Disse reglene (sammen med våre bruksvilkår og andre dokumenter som er omtalt i disse) beskriver den personlige informasjonen vi samler inn fra deg, eller som du oppgir på våre nettsider www.norwex.no ("nettsidene"), og hvordan denne informasjonen kan bli brukt eller utlevert av oss. Vi overholder regelverket i den norske personvernloven og den europeiske personvernforordningen.

Disse reglene gjelder ikke informasjon som samles inn via et tredjeparts nettsted. Vi informerer deg om tredjepartsprogrammer som kan være aktive på nettsidene våre; se 4.b nedenfor ("tredjepartsprogrammer").

Vennligst les det følgende nøye for å forstå våre retningslinjer og praksis angående dine personopplysninger og hvordan vi skal behandle dem.

Disse personvernreglene er utviklet i samsvar med følgende regler, forskrifter og/eller lovgivning som Norwex plikter å overholde.

EUs personvernforordning (GDPR).

2. Barn under 13 år

Nettsidene våre er ikke ment for bruk av barn under 13 år. Ingen under 13 år kan oppgi noen personopplysninger til eller på nettsidene. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, ber vi deg ikke å registrere deg

på nettsidene, foreta kjøp gjennom nettsidene eller sende informasjon om deg selv til oss. Dersom vi blir kjent med at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn under 13 år uten verifisering av foreldres samtykke, vil vi slette disse opplysningene. Hvis du mener at vi kan ha informasjon fra eller om et barn under 13 år, kan du kontakte oss på post@norwex.no

a. GDPR-bestemmelser:

Norwex overholder således EUs personvernforordning (GDPR). Nærmere bestemt sier GDPR følgende, per artikkel 8:

Der punkt 6 a) i artikkel 6 nr. 1 gjelder i forbindelse med tilbudet av informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn, skal behandling av et barns personopplysninger være lovlig når barnet er minst 16 år gammelt. Når barnet er under 16 år, skal slik behandling bare være lovlig dersom og i den grad samtykke er gitt eller godkjent av barnets foreldre/foresatte.

kan etter lov fastsette en lavere alder for disse formålene, forutsatt at en slik lavere alder ikke er under 13 år.

Dataansvarlig skal i slike tilfeller gjøre en rimelig innsats for å verifisere at samtykke er gitt eller godkjent av barnets foreldre/foresatte, med hensyn til tilgjengelig teknologi.

Paragraf 1 skal ikke berøre medlemsstatenes generelle kontraktslover, for eksempel reglene om gyldigheten, dannelsen eller virkningen av en kontrakt med hensyn til et barn.

3. Informasjon vi samler inn

a. Informasjon om Internett-bruk

Vi samler inn flere typer informasjon fra og om brukerne av nettsidene våre, inkludert informasjon du gir oss, som vi samler inn etter hvert som du navigerer på nettsidene, trafikk- og stedsdata, IP-adresser, bruksdetaljer ved bruk av visse teknologier, inkludert informasjonskapsler og websignaler.

aa. IP-adresser

Vi samler inn opplysninger om dine besøk på nettsidene våre. Vi samler kun inn aggregerte opplysninger, som for eksempel trafikkdata, logger og andre kommunikasjonsdata. Informasjonen vi samler inn, gjelder ressursene du bruker, informasjon om datamaskin og Internett-tilkobling, inkludert IP-adresse, operativsystem og nettlesertype.

bb. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som lagres i nettleseren eller på harddisken på datamaskinen din. Bruk av informasjonskapsler hjelper oss med å forbedre nettsidene våre og å levere en bedre og mer personlig tjeneste, ved at vi kan estimere publikumsstørrelse og bruksmønstre, lagre informasjon om dine preferanser, slik at vi kan tilpasse nettsidene i henhold til dine individuelle interesser, gi deg raskere søk og kjenne deg igjen når du kommer tilbake til nettsidene våre.

Hvis vi har informert deg om informasjonskapsler og du registrerer deg hos oss eller fortsetter å bruke nettsidene våre, godtar du vår bruk av informasjonskapsler.

Du kan nekte å godta informasjonskapsler ved å aktivere riktig innstilling i nettleseren din. Hvis du velger denne innstillingen, kan det hende det er visse deler av nettsidene våre du ikke får tilgang til. Med mindre du har justert nettleserinnstillingene dine slik at den vil nekte informasjonskapsler, vil systemet vårt utplassere informasjonskapsler når du leder nettleseren til våre nettsider.

Vi ønsker å gi deg valg med hensyn til de personlige opplysningene du gir oss.

cc. Websignaler

Websignaler (også kjent som piksel-tagger) er elektroniske bilder som finnes på nettsteder, som lar oss telle hvor mange brukere som har besøkt disse sidene og se andre relaterte nettstedsstatistikker (for eksempel registrering av populariteten til ulike typer innhold og verifisering av system- og serverintegritet). Websignaler brukes ikke til å få tilgang til dine personopplysninger på nettsidene og brukes kun til å samle inn aggregert statistikk om bruken av nettsidene.

b. Informasjon som kreves for å levere tjenester

Vi kan samle inn og bruke følgende informasjon du gir oss:

Informasjon som du oppgir ved å fylle ut skjemaer på nettsidene våre. Dette inkluderer informasjon gitt på tidspunktet for registrering for bruk av nettsidene, abonnement på våre tjenester, posting av materiale eller en forespørsel om ytterligere tjenester eller informasjon. Vi kan også spørre deg om informasjon når du deltar i en konkurranse eller kampanje sponset av oss, og når du rapporterer et problem med nettsidene våre.

Opptak og kopier av korrespondansen din (inkludert e-postadresser) hvis du kontakter oss.

Dine svar på undersøkelser som vi kan be deg om å fylle ut for forskningsformål, selv om du ikke trenger å svare på dem.

Detaljer om transaksjoner du utfører gjennom våre nettsider, og om oppfyllelse av dine bestillinger. Du kan bli bedt om å oppgi økonomisk informasjon før du bestiller gjennom våre nettsider.

4. Vår egen bruk av informasjonen

Vi bruker informasjon som vi samler inn om deg, eller som du gir til oss, inkludert personopplysninger, på følgende måter:

a. Informasjon relatert til Internett-bruk (IP-adresser, informasjonskapsler, websignaler)

For å presentere våre nettsider og deres innhold på en hensiktsmessig og effektiv måte for deg og datamaskinen din, med mindre du har nektet dette ved bruk av informasjonskapsler.

For å gi deg informasjon, produkter eller tjenester du ber om fra oss.

For systemadministrasjonsformål og for rapportering av ikke-personlig aggregert informasjon til våre annonsører.

b. Informasjon som kreves for å levere tjenester

For å utføre våre kontraktsforpliktelser, behandle og håndheve våre rettigheter som følge av kontrakter inngått mellom deg og oss.

For å la deg delta i interaktive funksjoner knyttet til våre tjenester, når du velger å gjøre det.

c. Markedsførings- og reklameformål

Vi vil bare bruke opplysningene dine for markedsførings- og reklameformål i følgende tilfeller aa. og bb.:

aa. Samtykke ved dobbel bekreftelse

Vi vil bruke opplysningene dine for direktemarkedsføringsaktiviteter (e-post, SMS) når du har gitt et dobbelt valgfritt informert samtykke (som betyr at du har gitt oss et informert samtykke til å motta salgsfremmende informasjon via e-post og SMS, og har bekreftet dette når en forespørsel har blitt sendt til deg via e-post eller SMS).

bb. Eksisterende kunder

Hvis du er en eksisterende kunde, sender vi deg e-post og/eller SMS for direktereklame for våre egne lignende varer eller tjenester dersom vi har fått informasjon om e-post og/eller SMS i forbindelse med salg av varer eller tjenester, og du ikke har protestert mot denne bruken.

Når adressen registreres og hver gang den brukes, vil du bli tydelig og utvetydig informert om at du kan motsette deg slik bruk når som helst og uten kostnad, bortsett fra overføringskostnader i henhold til vanlige satser.

cc. Avmeldingsprosedyrer/abonnementsstopp

Du kan også alltid velge ikke lenger å motta e-postinformasjon fra oss annet enn e-posten som informerer deg om fullført brukerregistrering, korrigering av brukerdata eller endring av passord, ved å sende oss en e-post med forespørselen din til post@norwex.no

Hvis vi har sendt deg en e-postreklame, kan du sende oss en e-post i retur der du ber om å utelates fra fremtidige e-postutsendinger. Slike avmeldingsforespørsler vil bli respektert innen mindre enn ti (10) virkedager etter en slik forespørsel, og opplysningene dine vil bli slettet. Denne avmeldingen gjelder ikke for informasjon levert til Norwex som følge av nedlastning eller kjøp av produkter, garantiregistrering, produkttjenesteopplevelse eller andre transaksjoner.

d. Sensitive opplysninger

Enhver bruk av sensitive opplysninger (for eksempel helseopplysninger, religiøs tro, politiske oppfatninger) som ikke kreves for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser, krever ditt uttrykkelige samtykke.

e. Informasjon som samles inn og lagres automatisk (personopplysninger)

Brukere kan bli pålagt å oppgi personopplysninger i ulike skjemafelter og/eller for å søke, hente og laste ned data fra ulike Norwex-nettsteder. Hvis du velger å gi oss personopplysninger, vil Norwex bruke passende sikkerhetskontroller for å sikre opplysningene dine. Personopplysninger som kan være nødvendige når du bruker ulike sider som finnes på ulike Norwex-nettsteder, kan inkludere noen av de følgende:

EUs personvernforordning

"Alle opplysninger knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("datasubjekt"); en identifiserbar fysisk person er i det vesentlige noen som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator via navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den aktuelle personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet."

5. Valg og samtykke

Begrens mengden personopplysninger du gir til Norwex: Hvis du har et personlig eller forretningsmessig forhold til Norwex, har du rett til å begrense hvilke typer personopplysninger vi lagrer, behandler og/eller overfører. Hvis du begrenser typene personopplysningene, kan dette føre til at vi ikke kan behandle opplysningene dine og tilby de tjenestene vi tilbyr. Visse rettigheter knyttet til sletting, retting og portabilitet av opplysninger med hensyn til GDPR anses derfor som innenfor omfanget av disse personvernreglene.

Avmelding fra elektronisk kommunikasjon: Du har rett til å velge ikke å motta reklamemeldinger fra Norwex. Selv om du velger ikke å motta reklamemeldinger, gjør vi oppmerksom på at Norwex fortsatt kan sende deg meldinger knyttet til kontoen din og med annen viktig informasjon.

6. Utlevering av opplysningene dine til tredjeparter

a. Tredjeparter/kundeopplysninger
aa. Datamottakere

Vi utleverer bare personopplysninger som du oppgir via dette nettstedet,

når det er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelser, eller

der du har gitt ditt informerte samtykke til følgende tredjeparter:

Til et medlem av gruppen vår – vårt holdingsselskap – og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper og direkte underleverandører vi bruker i virksomheten

Ved en (potensiell eller faktisk) fusjon, et oppkjøp eller noen form for salg av noen av eller alle Norwex` eiendeler, vil personopplysninger Norwex har om sine kunder, være blant eiendelene som overføres til (den potensielle) kjøperen.

Vi kan også komme til å utlevere dine personopplysninger til tredjeparter for å overholde eventuelle rettskjennelser eller annen juridisk forpliktelse.

bb. Overføringsstandarder

Der vi engasjerer en tredjepartsleverandør til å levere tjenester på våre vegne i samsvar med våre instruksjoner, vil avtalen i tillegg til en tjenesteavtale som omfatter arbeidet som skal utføres, også henvise til leverandørens forpliktelser som parten som skal behandle opplysningene. Disse forpliktelsene skal angi instruksjonene til kunden angående typen personopplysninger og måten de håndteres på, formålet med behandlingen og de tekniske og organisatoriske tiltakene som kreves for databeskyttelse, for å sikre at standardene i våre personvernregler også gjelder for den aktuelle tredjeparten.

Leverandøren vil ikke ha lov til å bruke personopplysningene (som den har fått for å utføre oppgavene) for egne eller tredjeparts behandlingsformål.

cc. Databehandlingsstandarder i USA/EU

Hvis vi overfører opplysninger til organisasjoner med hovedkontor i et tredjeland eller som overfører opplysninger over landegrensene, skal det treffes tiltak for å sikre at disse opplysninger overføres på riktig måte. Passende personverns- og datasikkerhetskrav skal avtales med mottakeren før opplysninger overføres. I tillegg skal personopplysninger, særlig opplysninger samlet inn i EU eller EØS, kun overføres til dataansvarlige utenfor EU hvis et passende personvernnivå er sikret, som EUs standard kontraktsbestemmelser eller individuelle kontraktsavtaler som oppfyller de relevante kravene i europeisk lov eller anvendelse av en Privacy Shield-sertifisering.

Privacy Shield-rammeverket for EU-USA og Sveits-USA ble utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet og henholdsvis EU-kommisjonen og sveitsiske myndigheter for å gi selskaper på begge sider av Atlanterhavet en mekanisme for å overholde databeskyttelseskravene når de overfører personopplysninger fra EU og Sveits til USA i forbindelse med transatlantisk handel. Den 12. juli 2016 vurderte EU-kommisjonen EU-US Privacy Shield-rammeverket som tilstrekkelig for å muliggjøre dataoverføringer i henhold til EUs lovverk (se tilstrekkelighetsvurderingen). Den 12. januar 2017 kunngjorde sveitsiske myndigheter godkjenningen av Privacy Shield-rammeverket for Sveits-USA som en gyldig juridisk mekanisme for å overholde sveitsiske krav ved overføring av personopplysninger fra Sveits til USA. Se uttalelsene fra det sveitsiske føderale råd og den sveitsiske føderale personvern- og informasjonskommissæren.

Privacy Shield-programmet, som administreres av International Trade Administration (ITA) innen det amerikanske handelsdepartementet, gjør det mulig for amerikanske organisasjoner å bli med i et eller begge Privacy Shield-rammeverkene for å dra nytte av tilstrekkelighetsbestemmelsene. For å bli med i et eller begge Privacy Shield-rammeverkene må en USA-basert organisasjon selvsertifisere seg overfor handelsdepartementet (via dette nettstedet) og åpent forplikte seg til å overholde rammeverkets bestemmelser. Selv om det er frivillig å bli med i Privacy Shield-programmet, kan forpliktelsen håndheves etter amerikansk lov når en kvalifisert organisasjon åpent forplikter seg til å overholde rammeverkets krav. Alle organisasjoner som er interessert i selvsertifisering for deltakelse i Privacy Shield-rammeverket for EU-USA eller Sveits-USA, må gjennomgå kravene i sin helhet. Nøkkelbestemmelsene i Privacy Shield inkluderer, men er ikke begrenset til de følgende:

Sikkerhetsforanstaltninger knyttet til etterretningsaktiviteter vil strekke seg til å gjelde alle opplysninger overført til USA, uavhengig av hvilken overføringsmekanisme som brukes.

Privacy Shield-programmets tvisteløsningsordning gir flere klagemuligheter for enkeltpersoner, flere enn de som er tilgjengelige under Safe Harbor, samt alternative overføringsmekanismer som standard kontraktsbestemmelser eller bindende selskapsregler.

En organisasjons overholdelse av Privacy Shield vil bli overvåket direkte og indirekte av et bredte utvalg av myndigheter i USA og EU, noe som muligens øker regulatorisk risiko og compliance-kostnader for deltakende organisasjoner.

Det amerikanske handelsdepartementet vil vesentlig utvide sin rolle i overvåking og tilsyn med overholdelse, blant annet ved å gjennomføre ex officio-vurderinger av etterlevelse og undersøkelser av deltakende organisasjoner.

Deltakende organisasjoner vil være underlagt ytterligere etterlevelses- og rapporteringsforpliktelser, hvorav noen vil fortsette selv etter at organisasjonen trekker seg fra Privacy Shield.

Tredjepartsprogrammer kan være tilgjengelige via nettstedet. Eierne av disse programmene ("tredjepartseiere") kan samle inn personlig identifiserbar informasjon fra deg og kan ha egne retningslinjer og egen praksis. Vi vil informere deg om slike programmer, men vi er ikke ansvarlige for retningslinjene eller praksisene til tredjepartseiere eller hvordan de eller programmene deres bruker din personlig identifiserbare informasjon. Disse tredjepartseierne kan ha sine egne bruksvilkår, personvernregler eller andre retningslinjer og kan be deg om å godta disse. Du bør gjennomgå alle tilgjengelige retningslinjer før du sender inn personlig identifiserbar informasjon til et tredjepartsprogram.

Følgende tredjepartsprogrammer er tilgjengelige via nettstedet eller vil bli brukt på nettstedet:

aa. Google Analytics

Nettstedet vårt bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, som er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din, og som hjelper nettstedet med å analysere hvordan du bruker det. Informasjonen som genereres fra informasjonskapselen om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse), overføres til og lagres av Google på servere i USA.

Google vil bruke denne informasjonen på våre vegne for det formål å evaluere din bruk av nettstedet, sammenstille rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og levere andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter der dette kreves ved lov, eller der slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data fra Google.

Vi har fulgt prosedyrene som anbefales av de EU’s personvernmyndighetene for å beskytte personvernet ditt, inkludert tiltak for å anonymisere/forkorte din IP-adresse så mye som mulig. Derfor vil IP-adressen din forkortes med "IP-Anonymise"-funksjonen for bruk i EU/EØS. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen overføres til og forkortes i USA.

Du kan nekte at dine opplysninger brukes ved å bruke et nettlesertillegg fra Google via denne lenken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan også nekte bruk av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at det da kan hende du ikke vil kunne bruke nettstedets fulle funksjonalitet.

Ytterligere informasjon om Googles personvernregler finner du på http://www. google.com/analytics/terms/gb.html eller på http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/ privacyoverview.html.

7. Datasikkerhet

a. Datasikkerhetsstandarder

Vi har implementert tiltak som er utformet for å beskytte dine personopplysninger fra utilsiktet tap og uautorisert tilgang, bruk, endring og utlevering i samsvar med Del 9 setning 1 BDSG og Vedlegg. Vi tar rimelige forholdsregler for å sikre at opplysninger som samles inn fra deg, er pålitelige, nøyaktige, fullstendige og oppdatert. Alle opplysninger du gir oss, lagres på sikre servere bak brannmurer. Alle betalingstransaksjoner via nettstedet krypteres ved hjelp av SSL-teknologi.

Sikkerheten for opplysningene avhenger også av deg. Når vi har gitt deg (eller når du har valgt) et passord for tilgang til bestemte deler av nettsidene våre, er du ansvarlig for å holde dette passordet konfidensielt. Vi ber deg om ikke å dele passordet ditt med noen. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig med å gi ut informasjon på de offentlige områdene på nettsidene, som på meldingstavler. Informasjonen du deler i offentlige områder, kan vises av enhver bruker av nettsidene.

b. Overføring via Internett

Dessverre er standard ikke-SSL-overføring av informasjon via Internett ikke kryptert. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere for sikkerheten til opplysninger som sendes til nettstedet vårt; enhver overføring er på din egen risiko. Når vi har mottatt opplysninger fra deg, bruker vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å forhindre uautorisert tilgang.

c. Dine brukerbidrag

Dine brukerbidrag legges ut på og overføres til andre brukere av nettsidene på din egen risiko. Selv om vi begrenser tilgangen til bestemte sider, kan du angi visse personverninnstillinger for slik informasjon ved å logge deg inn på kontoprofilen din. Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetsforanstaltninger er perfekte eller ugjennomtrengelige. I tillegg kan vi ikke kontrollere handlinger fra andre brukere av nettsidene som du kan velge å dele brukerbidragene dine

med; vi kan derfor ikke garantere hvem som vil se dine brukerbidrag. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters omgåelse av personverninnstillinger eller sikkerhetsforanstaltninger som finnes på nettsidene. Du forstår og erkjenner at kopier av dine brukebidrag kan forbli synlige på bufrede og arkiverte sider, selv etter fjerning, eller at de kan ha blitt kopiert eller lagret av andre nettstedsbrukere. Riktig tilgang til og bruk av informasjon som finnes på nettsidene, inkludert brukerbidrag, er underlagt disse personvernreglene og våre vilkår for bruk. Kjente eller mistenkte brudd skal rapporteres til post@norwex.no

d. Sikkerhetskrav i GDPR:
All informasjon som er tilgjengelig via noen Norwex-nettsteder, overholder de nødvendige informasjonssikkerhetsbestemmelsene i GDPRs artikkel 32. Nærmere bestemt sier artikkel 32 følgende:

Implementere hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som passer til risikoen, blant annet, etter hva som passer:

pseudonymisering og kryptering av personopplysninger

mulighet til løpende å sikre behandlingssystemers og tjenesters konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet

mulighet til å gjenopprette tilgjengeligheten av og tilgang til personopplysninger til rett tid ved en fysisk eller teknisk hendelse

en prosess for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre datasikkerhet ved behandling

8. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter om kostnadsfri tilgang til dataene dine:

a. Tilgang via kontoprofil

Du kan gjennomgå og oppdatere dine personopplysninger ved å logge deg inn på nettsidene og besøke profilsiden din og gjøre endringer. Hvis du har glemt passordet ditt, kan du klikke på "Glemt passord"-lenken når du har forsøkt å registrere deg uten hell,

for å komme til en side der det du kan oppgi e-postadressen din via en lenke.


b. Kontakt oss

Du kan få tilgang til, endre, oppdatere eller slette personopplysninger du har oppgitt, og dine abonnementer eller preferanser vedrørende informasjon du mottar fra oss, ved å kontakte oss ved hjelp av informasjonen under avsnittet Kontaktinformasjon (9) i disse personvernreglene. Vi vil implementere eventuelle forespørsler om endringer eller slettinger så snart vi med rimelighet kan.

9. Personvernrettigheter i GDPR

Vær oppmerksom på de følgende rettighetene som du har angående dine personopplysninger som Norwex muligens lagrer, behandler og/eller overfører:

Rett til tilgang: Datasubjektet skal ha rett til å få en bekreftelse fra dataansvarlig på hvorvidt personopplysninger om ham eller henne behandles og i så fall få tilgang til personopplysningene.

Rett til retting: Datasubjektet skal ha rett til å rette unøyaktige personopplysninger om ham eller henne, uten unødig forsinkelse. Med hensyn til formålet med behandlingen skal datasubjektet ha rett til å utfylle ufullstendige personopplysninger, herunder ved innsending av en tilleggserklæring.

Rett til sletting ("rett til å bli glemt"): Datasubjektet skal ha rett til å få slettet personopplysninger om ham eller henne uten unødig forsinkelse, og dataansvarlig har plikt til å slette personopplysninger uten unødig forsinkelse i henhold til ulike begrunnelser.

Rett til begrensning av behandling: Datasubjektet skal ha rett til å begrense dataansvarliges behandling i henhold til ulike begrunnelser.

Rett til dataportabilitet: Datasubjektet skal ha rett til å motta personopplysninger om ham eller henne som han eller hun har gitt til en dataansvarlig, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og skal ha rett til å overføre opplysningene til en annen dataansvarlig uten hindring fra den dataansvarlige som personopplysningene er gitt til.

Rett til innsigelser: Datasubjektet skal til enhver tid ha rett til å motsette seg behandling av personopplysninger om ham eller henne som er basert på punkt (e) eller (f) i artikkel 6(1), inkludert profilering basert på disse bestemmelsene. Dataansvarlig skal ikke lenger behandle personopplysningene med mindre dataansvarlig kan vise til et overbevisende legitimt grunnlag for behandlingen som tilsidesetter datasubjektets interesser, rettigheter og friheter, eller for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

10. Leverandører

Norwex deler informasjon med følgende leverandører, og slike enheter må derfor være oppmerksomme på de nevnte personvernreglene:

Logistic Center Weert B.V., Havenweg 16, 6006 SM Weert, Nederland.

Rackspace Ashburn Data Center, 44480 Hastings Drive, Ashburn 20147, Virginia, USA.

Global Collect, Planetenweg 43–59, 2132 HM, Hoofddorp, Nederland.

Klarna, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm:
Vi bruker Klarna som ansvarlig for betalingsløsningen vår. Dette betyr at vi kan overføre dine personlige data i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna når du skal betale for bestillingen din, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt.
Dine overførte personopplysninger behandles i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.
Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no.

Klarna personvernpolicy
Klarna Brukervilkår

Klarna personvernpolicy Svensk
Klarna Brukervilkår Svesk 

Klarna personvernpolicy Engelsk
Klarna Brukervilkå Engelsk

Klarna personvernpolicy Tysk
Klarna Brukervilkår Tysk

11. Endringer i personvernreglene

Vi vil publisere alle endringer i personvernreglene på denne siden. Datoen for siste revisjon står øverst på siden. Vi ber deg sjekke reglene regelmessig for oppdateringer.

12. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående disse vilkårene vennligst kontakt oss:
Norwex Norge AS
Adolph Tidemandsgate 20
2000 Lillestrøm
no-info@norwex.com 
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

Norwex UK Ltd.
UK +44  (0)121 368 1692
ROI +353 (0)1-5175740
english-info@norwex.com
Registered Address
Norwex UK
4200 Waterside Centre
Solihull parkway
Birmingham
B37 7YN
© 2021 Norwex UK
Company number: 09874566
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

SVERIGE
 +46 (0)84 468 7619
swedish-info@norwex.com
Org nr: 981 700 597
© 2021 Norwex Norge AS

TYSKLAND/ØSTERRIKE
Deutschland: +49 (0) 6155 8227340
Österreich: +43 (0) 720 883913
german-info@norwex.com
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer / Organisationsnummer: NO981.700.597
© 2021 Norwex Norge AS